Nieuws

Risico’s voor gegevensdeling en -overdracht overwinnen met Multi Party Computing

Wouter Seinen van Pinsent Masons Nederland en Ian Wachters van Roseman Labs bespreken de MPC mensensmokkel use case in dit interessante artikel over hoe deze privacy verhogende technologie partijen die verschillende sets van gevoelige data bezitten in staat stelt samen te werken en inzichten te genereren zonder hun data daadwerkelijk met elkaar te delen.

Lees het artikel (in het Engels) van Data Cybersecurity & Privacy magazine.

KC Mission 2020 subsidie voor gegevens en inlichtingen toegekend

AI4Intelligence: Van Multimodale Data naar Betrouwbaar Bewijs in de Rechtbank

Stichting Sustainable Rescue Foundation is vereerd om deel uit te maken van het consortium voor de subsidie die is toegekend aan de Universiteit van Amsterdam. We kijken ernaar uit om deel te nemen aan dit innovatieve gebruik van AI om veroordelingen te verhogen.

De enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan gegevens uit verschillende bronnen vormt een belangrijke uitdaging voor politie en openbaar ministerie om strafrechtelijke veroordelingen te verkrijgen. Onderzoeksteams worden geconfronteerd met een arbeidsintensieve handmatige taak om miljoenen datapunten te ziften om effectief bewijs voor de rechtbank te verkrijgen. AI4Intelligence richt zich op het omzetten van verzamelde multimodale data in betrouwbaar bewijs dat klaar is voor de rechtbank. Een innovatieve AI-gedreven toolset met geavanceerde visualisaties transformeert enorme hoeveelheden gegevens in een asset die intelligence professionals ondersteunt in hun zoektocht naar relevant bewijs op een efficiënte, eerlijke, verantwoordelijke en transparante manier. Voor de effectiviteit zal AI4Intelligence compliance-kwesties voor digitaal bewijs onderzoeken en technische aspecten samenvoegen met juridische procedurele vereisten. Deliverables zullen bestaan uit AI en visualisatie software, richtlijnen voor intelligence professionals, een juridisch kader inclusief de representatie ervan in de CASE standaard voor digitaal bewijs (caseontology.org), en een verenigde technische infrastructuur. De ontwikkeling van instrumenten en de evaluatie ervan zal gebeuren in samenwerking met politierechercheurs en gerechtsambtenaren aan de hand van twee exemplarische use cases, namelijk online kindermisbruik en criminele infrastructuren zoals ondergrondse digitale marktplaatsen en berichtendiensten die door criminelen worden gebruikt. Het project wordt uitgevoerd in een sterk interdisciplinair, evenwichtig en toegewijd consortium met 4 algemene/technische en 2 toegepaste universiteiten, 4 KMO’s, 1 groot bedrijf, 3 rechtshandhavingsinstanties en TNO. De technische impact van AI4Intelligence zal een schaalbare basis leggen voor een effectieve machine-to-human interactie bij het bestrijden van criminaliteit. De maatschappelijke impact is een snellere doorlooptijd van de rechtszaak met effectief gebruik van data om criminelen te veroordelen en kindermisbruik terug te dringen.

Financial Crime week 2022

Institute for Financial Crime

Of het nu gaat over drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude, witwassen, of cybercrime, over één thema is iedereen het wel eens: de financiële baten ervan zijn enorm. Ervaringen van de afgelopen jaren leveren óók een andere zorgwekkende conclusie op: de vervlechting neemt op veel fronten schrikbarend toe. Een paar voorbeelden: toenemende criminele investeringen in amateursportverenigingen, illegale verdiensten door arbeidsuitbuiting vloeien weg in vastgoed en drugscriminelen die hypotheekfraude plegen. Als je een illegaal verdiende euro zou kunnen volgen, levert dit een complexe en moeilijk traceerbare route op. De grenzen tussen legaal en illegaal, boven- en onderwereld, online en offline, nationaal en internationaal vervagen. Kortom, de vervlechting is compleet. Hoe bestrijden we deze complexe vormen van financiële criminaliteit? Wat weten we er eigenlijk van? Zijn er best practices? Tijdens de Financial Crime Week van 2022 komen experts samen om deze vragen te belichten.

Paul Fockens zal de Multiparty Computation use case presenteren tijdens een breakout sessie.

 

MPC-technologie gebruiken om privacy bij gegevensuitwisseling te verbeteren

In het Privacy Laws & Business International Report van april 2022 is te lezen hoe Sustainable Rescue Foundation, Roseman Labs, de Data Sharing Coalition en Pinsent Masons hebben laten zien hoe de op encryptie gebaseerde Multi-Party Computation (MPC)-technologie samenwerking op het gebied van gegevens mogelijk maakt zonder dat de partijen de persoonsgegevens daadwerkelijk delen.

Lees het artikel van Linda Linkomies MPC Tech (PL&B)