Over ons

Het wereldwijde model om mensenhandel te bestrijden is het 3P-paradigma (Prevent, Protect, Prosecute. De Sustainable Rescue Foundation wil het 3P-paradigma uitbouwen door als katalysator te op te treden voor andere organisaties tegen mensenhandel en te helpen de aanpak uit te uitbreiden, via public private partnerschappen, tot meer Proactieve actie. (4P model)

Gegevens over mensenhandel moeten gecoördineerd, betrouwbaar en meetbaar zijn in de informatieketen van het 4P-proces om de voortgang tegen daders en de voortgang bij slachtoffers aan te tonen. Het delen van gegevens, zowel binnen als tussen sectoren, blijft echter een uitdaging. Het resultaat is dat organisaties die mensenhandel bestrijden duizenden oplossingen leveren, maar ook problemen met het delen van gegevens tegenkomen bij het vinden, verzamelen, analyserenen betrouwbaar opslaan van data.

Wij hebben een wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld dat het vinden, delen en analyseren van data, met respect voor vertrouwelijkheid, mogelijk maakt. Het is onze ambitie om dit ​​data-ecosysteem tegen mensenhandel te ontwikkelen om via de digitale informatie het inzicht in de 4 P’s te maximaliseren en in afstemming en samenwerking met de publieke, private en civiele sector tot actie over te gaan.

Business Savvy

Business Savvy

Field Experience

Field Experience

Technology Expertise & Support

Technology Expertise & Support

Ecosystem Landscape

Ecosystem Landscape

Active Network Leanring

Active Network Learning

Controlled Data Sharing

Controlled Data Sharing

Performance Management

Performance Management

Innovation Incubator

Innovation Incubator