Sinds 2017 zet Sustainable Rescue Foundation zich in om het businessmodel van mensenhandel te ontwrichten. We kondigen aan dat we per 31 mei 2023 de stichting sluiten vanwege onvoldoende financiering.

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze adviesraad, partners en coalitieleden te bedanken voor het op hun agenda zetten van mensenhandel en hun deelname aan onze strijd tegen menselijke slavernij.

Een einde creëert altijd een nieuw begin. Het is onze intentie om op individuele basis te blijven bijdragen aan het beëindigen van moderne slavernij met behulp van de kennis en het netwerk dat Sustainable Rescue Foundation heeft gecreëerd.